To’garaklar

«Barkamol avlod»bolalar markazimizda 14 ta to’garak ish faoliyatini olib bormoqda.

«Badiiy ijodiyot» yo’nalishidan

To’qish to’garagi rahbari Palvanova Muhabbat